Lestijden & Tarieven overzicht 

 

  Lestijden                                                                                                                                                                               

Dinsdag              Start vanaf 27-08-2024 

16:15 t/m 16:45                                                         Momenteel wachttijd  

16:45 t/m 17:15                                                         Momenteel wachttijd   

17:15 t/m 17:45                                                         Momenteel wachttijd  

17:45 t/m 18:15                                                         Momenteel wachttijd 

Gemiddelde Wachttijd c.a. 12 maanden 

Woensdag 

16:15 t/m 16:45                                                       Momenteel wachttijd

16:45 t/m 17:15                                                       Momenteel wachttijd 

17:15 t/m 17:45                                                       Momenteel wachttijd 

17:45 t/m 18:15                                                       Momenteel wachttijd  

Gemiddelde wachttijd c.a. 7 t/m 12 maanden 

 

Woensdag           start 28-08-2024

16:45 t/m 17:15                                                         Momenteel wachttijd 

17:15 t/m 18:15                                                         2 plekken beschikbaar 

18:15 t/m 18:45                                                         Momenteel Wachttijd 

18:45 t/m 19:15                                                         Momenteel Wachttijd 

19:15 t/m 19:45                                                         4 plekken beschikbaar 

Gemiddelde wachttijd c.a. 12 Maanden 

 

 Tarieven overzicht 

 Abonnement  A  30 min  max   3-4 op 1  in Groep   

€  20,00   per les 

Abonnement B  30 min  max 2 op 1 in groep 

€ 30,00 per les                 (  Momenteel niet beschikbaar )  

 Abonnement  C      30 min    privéles                         

 kosten in overleg   

 Inschrijfgeld   €  20,00                                                                                                                                                                                                                 

Proefzwemmen voor diploma  €  20,00   

Diploma zwemmen  €  25,00 

 

Inschrijf formulier