Voorwaarden en Huisreglement  Private Swimming 

Voorwaarden:

Deelname

 1. Voor deelname aan de zwemlessen of voor vragen / klachten kunt u contact opnemen met ons via het  contact formulier ( zie link hieronder )
 2. Na de inschrijving en de  betaling van het inschrijfgeld is het pas definitief dat uw kind kan deelnemen aan onze  zwemlessen bij Private Swimming.
 3.   Als er een plaats beschikbaar is / komt wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en tijden voor de lessen afgesproken.
 4.  Het Veranderen van de les- dag / tijd is helaas niet mogelijk. U kunt in overleg wel  de startdatum wijzigen.
 5. De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemlessen bij Private Swimming  is 4,5  jaar.
 6. In de school vakanties  worden er geen lessen gegeven. 

Duur tot het behalen van het diploma

 1. Gemiddeld doet een kind er 12 maanden  over om het A-diploma te behalen. Hoe jonger een kind begint met zwemlessen hoe langer het duurt voordat een diploma wordt behaald. Dit heeft te maken met de motorische en cognitieve vaardigheden van het kind die nog in ontwikkeling zijn. Ook de inzet van het kind en de mate van absentie hebben invloed op deze termijn.
 2. Na het behalen van het A-diploma doet het kind nog gemiddeld 4 maanden over het behalen van het B-diploma en respectievelijk C-diploma.
 3. De genoemde uren zijn slechts indicatief en worden door Private Swimming niet gegarandeerd. 

Locatie 

 1.  Pijnacker      Centre Du Lac 

 Diploma zwemmen

 1. Private Swimming geeft diploma’s uit  van Envoz die voldoen aan de landelijke erkende normen voor het behalen van een  ABC zwemdiploma.
 2. Pas als een kind voldoet aan de landelijke normen van het diploma mag het kind eerst proef en vervolgens  afzwemmen op de door Private Swimming  aangegeven examen plaats en tijd.  
 3. Indien uw kind mag Proef zwemmen voor het  Diploma  en vervolgens  Diploma zwemmen  ontvangt u een uitnodiging met daarop de proef/  afzwem datum en tijd en alle overige relevante informatie.
 4. De Proefzwemkosten zijn € 20,00    ( deze dienen contant afgerekend te worden voorafgaand aan het Proefzwemmen )
 5. De examenkosten zijn € 25,00   ( deze dienen contant afgerekend te worden voorafgaand aan het Examen ) 

Betaling van lesgeld

 1. De betaling van het lesgeld van de zwemlessen geschiedt per  maand  voor de lessen    (  dit  dient vooraf betaald te worden )
 2. 1 les kost  €  20,00  en eenmalig inschrijfgeld van  € 20,00.  bij 3 op 1 instructeur 
 3. 1 les kost €   30,00  en eenmalig inschrijfgeld van €  20,00  bij 2  op 1 instructeur 
 4. Privé lessen in overleg 
 5. Het lesgeld dient   voor aanvang van de lessen zijn voldaan, Als er niet vooraf is betaald is, kan uw kind niet deelnemen aan de lessen.
 6. Bij  een tussentijdse opzegging van inschrijving, b.v. bij verhuizing, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient u 1 maand van te voren schriftelijk of via de mail aan ons kenbaar te maken.

Inhalen of restitutie van het lesgeld

 1. Op officiële feestdagen komen de lessen te vervallen. Deze zullen niet in rekening worden gebracht. Tijdens de vastgestelde school vakanties zijn er geen zwemlessen.
 2. In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te geven via de we-score app . 
 3. Indien er door omstandigheden vanuit Private-Swimming de lessen niet kunnen doorgaan, zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal de leskaart worden verlengd en wordt er geen restitutie verleend. De door u eventueel geleden (gevolg) schade zal niet worden vergoed.
 4. Niet gevolgde lessen kunnen  worden ingehaald op de Woensdag om 17:45 mits beschikbaar en in  overleg met Private-swimming met een  maximale opbouw tegoed van 1 les 

Privacybescherming

 1. Met in inachtneming van de wet op bescherming persoonsgegevens zal Private Swimming strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van uw kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van uw kind verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door Private Swimming dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en zullen niet worden  verstrekt aan derden. De verzamelde gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens.
 2. Foto’s die in het zwembad worden genomen zijn met toestemming van de ouders genomen. Mocht uw bezwaar hebben tegen een gepubliceerde foto van uw kind dan kunt u dat schriftelijk of per mail kenbaar maken.
 3. Private Swimming  zal de foto dan per direct van social media verwijderen.

   

  Diversen

  In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet  zijn voorzien, beslist de directie van Private Swimming

 4. Parkeren bij Centre Du Lac 

  Vervoermiddelen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden geplaatst. Foutief geparkeerde vervoermiddelen zullen worden verwijderd. De toegangswegen tot de accommodatie moeten, uit het oogpunt van bereikbaarheid voor hulpdiensten, te alle tijden vrij worden gehouden.

   

  Huisreglement:

  1. Bij de allereerste les mag de ouder 5 minuten bij de les aanwezig zijn. Bij betreding van het zwembad moeten blauwe plastic slofjes gebruikt worden. Deze zitten in een mandje in het voorportaal 
  2. Het is van groot belang dat de lessen en uw aanwezigheid niet voor overlast zorgen voor ander gebruikers van de Wellness  ( geluid )                                                    Wij bevinden ons in Centre Du Lac  in Pijnacker. Waar wij als  Private Swimming  te gast zijn .  Dus Hier gelden Hun Huis regels ( zie link hier onder  )

  3. Graag het verzoek om enkel met u kind te komen die zwemles heeft aangezien de ruimte beperkt is en wij de overlast voor de andere gasten van Centre du Lac  tot een minimum willen beperken. 
  4. De kinderen kunnen zich 5 minuten voor aanvang omkleden in de daarvoor bestemde ruimte, ook dat gebeurt in alle rust. Daarna gaan de kinderen zich douchen en nemen zij plaats in het voorportaal en wachten zo rustig Mogelijk op de leraar die ze mee neemt naar de les .
  5. Tijdens de les wordt er geen antwoord gegeven op vragen en/of opmerkingen van de ouders. Dit kan alleen telefonisch of via de mail op doordeweekse dagen. De lessen duren 30 minuten en elke minuut die wij kwijt zijn aan het te woord staan van ouders is nadelig voor de kinderen en de les.